За нас

Булгаркооп-Импорт-Експорт ЕООД

История

„БУЛГАРКООП-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ЕООД е дружество на Централния кооперативен съюз на потребителните кооперации в България. То е наследник на създадената в началото на 1961 година организация ВТО“БУЛГАРКООП“ с предмет на дейност износ на част от продукцията, произвеждана или изкупувана от кооперативните организации – билки, гъби, пчелни продукти, технически култури, плодове и зеленчуци. Основната дейност на дружеството продължава да е реализацията на селскостостопанска продукция, като над 85% от обема е предназначен за износ.

Основни позиции в номенклатурата на дрежуството са:

Маслодайни семена

Медицински растения и подправки

Пресни и преработени плодове и зеленчуци, замразени и сушени диворастящи гъби.

Клиенти
Продукта
растения

Делът на биологично сертифицираните продукти е около 20% с тенденция на нарастване през следващите години.
Очаква се до края на 2019 година да се разшири номенклатурата на стоките с етерични и студено-пресовани масла.

Свържете се с нас